Oferta

Dzierżawa gruntów pod elektrownie PV i wiatrowe

Pasywny dochód. Jeśli posiadasz ziemię i nie wiesz w jaki sposób wykorzystać jej potencjał – z przyjemnością nawiążemy z Tobą współpracę. Dzierżawimy grunty pod budowę farm fotowoltaicznych i wiatrowych, budujemy na nich elektrownie, a Ty czerpiesz profity z dzierżawy. Wszystkie formalności i etapy realizacji projektu pozostają po stronie H2 Energy.

Grunty muszą spełniać określone kryteria:

 • Płaskie lub skierowane na południe
 • O minimalnej powierzchni 1,5 hektara
 • Wolne od zabudowań i zadrzewienia
 • IV (lub niższa) klasa bonitacyjna
 • Odpowiednia odległość od linii elektroenergetycznej SN
 • Możliwość dojazdu drogą na teren inwestycji

Jak przebiega dzierżawa? Po zgłoszeniu nam chęci współpracy i przekazaniu danych nieruchomości (obręb, numer działki) przystępujemy do weryfikacji, czy grunt spełnia wytyczone wymogi. Jeśli tak, przygotowujemy indywidualną ofertę. Jeśli oferta spotka się z akceptacją, przedstawiamy klientowi projekt umowy na dzierżawę gruntu. Wszystkie zapisy w umowie omawiamy wspólnie. A kiedy ustalimy już jej finalny kształt, podpisujemy dokumenty.

My inwestujemy, Ty zarabiasz. Współpraca z H2 Energy nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami. To my ponosimy wszystkie wydatki związane z inwestycją, a także koszty i opłaty podatkowe związane z nieruchomością. Ustalona umownie kwota dzierżawy co roku jest waloryzowana o aktualny wskaźnik średniorocznej inflacji.

Trzymasz rękę na pulsie i jesteś na bieżąco. Informujemy Cię o kolejnych etapach realizacji inwestycji, a docelowy projekt podlega wspólnym konsultacjom. Nic na Twoim gruncie nie dzieje się bez Twojej wiedzy.

Dzierżawa gruntu pod elektrownię PV i farmy wiatrowe to wysoki i stały dochód na wiele lat. Do momentu rozpoczęcia budowy Państwo nadal możecie korzystać z działki, uprawiać rolę i pobierać dopłaty.

Budowa elektrowni PV. To proces, który trwa minimum 1,5 roku. W szacowany czas wliczone jest również uzyskanie wszystkich stosownych pozwoleń. Do momentu rozpoczęcia budowy możesz nadal korzystać ze swojego gruntu (uprawiać ziemię, pobierać dopłaty). O konieczności zwolnienia gruntu poinformujemy Cię ze stosownym wyprzedzeniem.

Dlaczego warto? Pasywny dochód marzy się wielu inwestorom. Nie wymaga nakładu czasu, ani pracy, a stały dopływ środków finansowych pozwala w wygodny sposób podwyższyć standard życia. Dzierżawa gruntu pod elektrownię PV lub farmy wiatrowe to wysoki dochód na wiele lat.

Jeszcze więcej korzyści. Farma fotowoltaiczna jak i wiatrowa to również liczne korzyści ekologiczne i użytkowe. Zielona energia to przyszłość – jest bezemisyjna, nie wywiera szkodliwego wpływu na ludzi, zwierzęta, ani ekosystem. Ponadto, dzięki wydajnej farmie fotowoltaicznej zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne dla całej lokalnej społeczności.

Bezpłatnie wycenimy Twój grunt

  Dane Kontaktowe

  Siedziba firmy:

  H2 ENERGY Sp. z o.o.
  ul. Floriańska 15/4
  31-019 Kraków

  Oddział Warszawa:

  ul. Przeskok 2
  00-032 Warszawa